Om Mitra

Om Mitra

Vi er en av landets 220 vekstbedrifter, det betyr at vi har som formål å gi mennesker med behov for ulik tilrettelegging av arbeidsoppgaver en mulighet til å komme i meningsfylt arbeid.

Mitra AS eies av Sørreisa og Senja kommune, og utfører ulike oppgaver innen serviceoppdrag, kafé, catering, vaskeri og industriproduksjon – bare for å nevne noe. I tillegg selger vi tiltaksplasser til vår gode samarbeidspartner NAV og våre entusiastiske eierkommuner. Vi samarbeider godt med både PPT, Troms Fylkeskommune, KomOpp, grunnskoler, videregående skoler og en lang rekke private virksomheter. Ja, vi har mange relasjoner både mot det offentlige og private – vi er takknemlige for å ha så mange gode medspillere.

Vi er selvfølgelig godkjent av NAV, og i tillegg sertifisert etter europeisk standard for leveranse av sosiale tjenester – Equass.

Bedriften ble i 1996 etablert som Lenvik ASVO og ble i år 2000 et interkommunalt aksjeselskap. Vi tilbyr VTA plasser (varig tilrettelagt arbeid), AFT (arbeidsforberedende trening) og Lærekandidat. Nå er vi ganske mange med til sammen ca 140 mennesker i aktivitet. Hovedkontoret ligger på Finnsnes i Senja kommune – og vi har aktivitet i alle våre eierkommuner.

Vår visjon er MESTRING – GLEDE – VEKST

Vi har et positivt menneskesyn og tro på individets evne for læring, utvikling og bruk av egne ressurser.

Verdiene til Mitra AS er RESPEKT – SAMHANDLING – PÅLITELIGHET – KOMPETANSE

Det er svært god samfunnsøkonomi i å gi et varig og godt tilrettelagt jobb-tilbud. Og så er det Mitrastisk god livskvalitet for den som får dette tilbudet!

At vi lykkes med dette arbeidet skyldes ikke minst at vi har kunder og andre samarbeidspartnere som tar samfunnsansvar ved å benytte våre tjenester og produkter.

Mitra AS betaler ikke utbytte til sine eiere, men re-investerer overskuddene i virksomheten - slik at vi kan skape ennå bedre, tryggere og flere arbeidsplasser. Kanskje også for deg når du måtte ha behov for det.

Vedtektsfestet formål: 

Arbeide for å oppfylle de krav som stilles til oss som tiltaksarrangør for NAV og andre oppdragsgivere - herunder:

  • Utføre kvalitetssikret attføringsarbeid i tråd med de kvalitetskrav som stilles 
  • Arbeide for at bedriften blir attraktiv for deltakere innen alle våre tiltaksområder
  • Utvikle forretningsområde som sikrer gode og varierte arbeidsoppgaver
  • Legge til rette for trivsel, utfordringer og utviklingsmuligheter for bedriftens tiltaksdeltakere og øvrige ansatte.

Formålet vårt viser at vi har et viktig samfunnsoppdrag, og at vi driver med aktivitet som er av allmenn interesse. Det betyr selvfølgelig at Offentlighetsloven gjelder for oss, og at vi også forholder oss til Lov om Offentlige Anskaffelser. 

Fylkesmannen i Troms har for øvrig – basert på vår egenvurdering -  konkludert med at Offentlighetsloven kommer til anvendelse for vår virksomhet.

Det aller meste av hva vi foretar oss skal være synlig for alle som vil kikke oss i kortene.

Alt dette gjør at vi tillater oss å stille svært høye krav til våre ansatte, vår metodikk og våre systemer – og helt fornøyd med oss selv skal vi aldri bli.