Nygård

Nygård

Industriavdelingens lokasjon for plastproduksjon.

Strandveien 112, 9300 Finnsnes